Werkkledij verplichten, gaat dat zomaar? - Bedrijfskleding Vaneylen

NIEUWS

Werkkledij verplichten, gaat dat zomaar?

Volgens de wet mag u uw werknemers geen ‘dresscode’ opleggen. Enkel wanneer de risicoanalyse dit uitwijst of als de activiteiten erg bevuilend zijn, is het dragen van aangepaste beroepskledij verplicht.

Volgens de wet mag u uw werknemers geen ‘dresscode’ opleggen. Enkel wanneer de risicoanalyse dit uitwijst of als de activiteiten erg bevuilend zijn, is het dragen van aangepaste beroepskledij verplicht.

De definitie van werkkledij

Als we spreken over werk-en bedrijfskledij dan hebben we het over de outfit die de werkgever ter beschikking stelt. Deze kledij dient in eerste instantie uitsluitend om de werknemer proper te laten werken. Ze zijn uiteraard ook positief voor het imago van het bedrijf, de samenhorigheid en de herkenbaarheid. Veiligheidskledij en signalisatiekleding zijn per definitie geen werkkledij. In tegenstelling tot gewone bedrijfskleding, zijn deze wel verplicht in bepaalde sectoren.

Uniformiteit gaat voor

Uniformen of gestandaardiseerde kledij vallen ook niet onder de noemer ‘werkkledij’. Het is kleding die verplicht wordt door een algemene collectieve arbeidsovereenkomst en toegelaten wordt door het bevoegd paritair comité. Bewakingsagenten, hotelbedienden en airhostessen dragen uniforme kledij omdat het eigen is aan het beroep dat ze uitoefenen. Ook mensen met publieke functies, hoeven geen werkkledij te dragen, aangezien ze uitgerust zijn met een uniform.

Gratis aanbieden

Wilt u bedrijfskledij aanbieden aan uw werknemers? Dan moet u de kleding gratis ter beschikking stellen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging van de kledij. Zeker als het schoonmaken de gezondheid van uw werknemers kan schaden. Is er geen risico? Dan kan u via een collectieve arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de aankoop, het onderhoud en de reiniging van de werkkledij door de werknemer gebeurt.

Wanneer mag werkkledij mee naar huis?

Simpel. De werkkleding mag mee naar huis als er aan drie voorwaarden voldaan wordt:

  • Het meenemen van de werkkledij mag geen risico vormen voor de gezondheid van de werknemer en van de personen in de directe thuisomgeving.
  • De activiteiten worden op verschillende plaatsen uitgevoerd.
  • Wegens de organisatie van de activiteiten is het onmogelijk dat de kledij in de onderneming blijft.

Het is vanzelfsprekend dat de kledij ook mee naar huis mag als de werknemer de kledij zelf aankoopt en onderhoudt.

Overweegt u ook om kwalitatieve beroepskledij aan te bieden aan uw werknemers? Neem dan zeker contact met ons op voor vrijblijvend advies.