Voorkom arbeidsongevallen in uw bedrijf => 6 gratis tips! - Bedrijfskleding Vaneylen

NIEUWS

Een gewaarschuwd man telt voor twee. Pas deze tips toe om arbeidsongevallen te voorkomen

Voorkom arbeidsgevallen in uw bedrijf dankzij onze 6 veiligheidstips

Als werkgever doet u ongetwijfeld uw uiterste best om de werkvloer zo veilig mogelijk in te richten. Veel sectoren zetten tegenwoordig in op preventie en streven naar een optimale veiligheidscultuur. Toch valt het op dat werkgevers de meest voor de hand liggende maatregelen vaak over het hoofd zien. Leest u even mee?

1. Verbeter het onthaalbeleid van nieuwe werknemers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die pas in dienst zijn, het meeste risico lopen op ongevallen. Informeer nieuwkomers vanaf de eerste werkdag en maak hen attent op de gevaren van hun job. Stel bijvoorbeeld een duidelijke onthaalbrochure samen waarin de belangrijkste informatie in staat omschreven.

Leg de procedures grondig uit en maak voldoende tijd vrij om vragen te beantwoorden. Zorg ervoor dat u of een leidinggevende tijdens de eerste werkweken een oogje in het zeil houdt en stuur de medewerker bij waar nodig.

2. Fris het geheugen op

Las vervolgopleidingen in voor zowel nieuwelingen als anciens. Scherp de geest aan en herhaal het nut van de veiligheidsprocedures. Het is namelijk menselijk om soms een ‘shortcut’ te nemen tijdens een routineuze handeling en soms vermijden we de ‘verplichte’ dubbelcheck die in het stappenplan staat.

Sensibiliseer uw leidinggevenden en wakker hun verantwoordelijkheidsgevoel aan zodat zij zeker mee zijn met het preventiebeleid.

3. Schakel een externe preventiedienst in

Merkt u dat de veiligheid in uw bedrijf meer aandacht nodig heeft? Maar heeft u niemand beschikbaar die dit kan opvolgen? Een externe preventiedienst helpt u bij het opzetten van wettelijke bepalingen en reglementen om het welzijn op de werkvloer te verbeteren.

Onmisbaar als uw interne medewerkers geen tijd hebben om bijvoorbeeld risicoanalyses op te zetten en een conformiteitsnazicht te doen van de machines in het bedrijf.

4. Bezorg uw personeel persoonlijke beschermingsmiddelen

Aangepaste werkkledij en attributen zijn noodzakelijk om uw werknemer meer te beschermen. In iedere sector gelden bepaalde regels. Wegenwerkers moeten bepaalde signalisatiekledij dragen.

In de metaalsector bent u verplicht om medewerkers beschermende en genormeerde kledij aan te bieden voor lassen en slijpen. Maar ook snijbestendige handschoenen, schoenen met een hittebestendige zool, eventueel zelfs speciale lasschoenen zijn aangewezen. 

Bouwvakkers dient u dan weer te voorzien van stevige werkschoenen.

5. Zorg voor een goede afbakening van loop- en rijpaden

Stel een intern verkeersplan op om vrachtwagens en heftrucks binnen een route te laten te rijden. Zorg voor afgebakende zones voor het laden en lossen van goederen en zorg ervoor dat ook zwakke weggebruikers weten hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen. Geef de snelheidsbeperkingen ook duidelijk aan op het terrein.

6. Orde en netheid boven alles!

Net zoals thuis, zorgt u er best voor dat u niet uitglijdt op rondslingerende voorwerpen. Geef al uw materiaal op de werkvloer een plaats en houd doorgangen vrij. Afval hoort in de container en een ‘opruimsessie’ met het hele team is vaak de oplossing om ook deze veiligheidstip af te vinken.